Tag Archives: Den sosiale kontekst som skolens egentlighet

47: Et aldri så lite pedagogisk innhugg, – eller: det første forsøket på å dekunstruere skolen….