Category Archives: metodikk

En webside om bruk av «rammemodell» i tekstforming

webillu

(se siden:

 

…med et fokus på «bra nok»…

signforum

Det handler om forståelsen av «tilpasset opplæring». Hva det er, og framfor alt: hva det ikke er!

bloggillu1

Igjen er det nedsatt en komite som skal reformulere skolen. (den ledes av John C.F. Nordrum, en jurist, – og har 9 øvrige medlemmer) En ny skole for en ny tid? Neppe…

Jeg sier «neppe», fordi det mangler et viktig «oppgjør». Det mangler en viktig avklaring…klargjøring, om du vil, før en kan lykkes i et slikt arbeid.

La meg skrive litt om akkurat det.

Det handler om forståelsen av «tilpasset opplæring». Hva det er, og framfor alt: hva det ikke er!

La oss begynne med «opplæring». Det er en selvfølge at opplæring – altså anvendelse av pedagogisk kunnskap, baseres på tilpassing til mottakerens evner og forutsetninger. DET er det ikke noe hverken nytt eller problematisk med; en forsøker ikke å lære en fisk å klatre i trær, eller en elefant å fly….eller en døv til å artsbestemme ved å lytte til fuglesang. Slikt er pinlig selvsagt…..

Så; det er opplæringen som er tilpasset evner og forutsetninger. Det er det som gjør opplæring til en pedagogisk handling.

Hva er da «tilpasset opplæring»? Hva er det DEN skal tilpasse til? Jo, den skal tilpasses «det motivasjonelle optimum» hos eleven! Det skal tilpasses «det» som gjør at eleven lærer best, deltar mest! Det er DA vi «fanger» eleven! Holder eleven, ikke bare på skolen, men som en «vil lære mer»-elev på skolen!

Er slikt «motivasjonelt optimum» noe svært mystisk og vanskelig? Noe som bare finnes i en underlig pedagogisk kode? Neida! Et «motivasjonelt optimum» er en en ordinær selvfølgelighet! Det handler om interesser! Det er en persons interesser som er personens motivasjonelle optimum! Selvsagt! Det er det vi er interessert i å lære noe om, vi lærer best på grunn av! På skolen, I arbeidslivet, I parforhold og familie. I kultur….overalt!

Når noen stimulerer, utfordrer og supplerer dine interesser, DA lærer du! DA deltar du!

PUB-to-poster

Så; på den annen side: når en skole – et undervisnings og opplæringstilbud gir blaffen i dine interesser, og heller ønsker å presse deg gjennom de samme læreboksidene som alle de andre 26 i klassen din, da holder du deg hjemme. (med mindre du er for lydig, – og/eller for redd, til å få fraværsnotatet….)

I dag er skolen- opplæringen, først og fremst tilpasset forlagene. Ikke bare dominerer lærebøkene livet i klasserommene, men lærere bruker dem også som planleggingsverktøy for sin undervisning! Med den beste samvittighet og med romslig aksept, nesten anbefaling?, fra sine ledere!

DEN skolen må den nye komiteen avlive! Den må fjernes! Røskes opp med roten, før den støter fra seg enda flere av de elevene framtiden vår så sårt trenger!

sign1

Plakat-metodikken begynner å finne sin form, og sin begrunnelse

plakatmetodens-basis-1

For å utdype den, og for å forankre den, har jeg laget en egen webside som fanger opp den utviklingen som kommer, – og som kan anvendes i mitt veiledningsarbeid nå:

http://gvammen.net/plakatmetode/plakatmetode.htm

sign1