Monthly Archives: november 2018

Sant?

mod-A

Vi blir raskt flere og flere eldre. Sånne mennesker hvor hørsel og syn er svekket. Så mange blir vi, at en nok må begynne å ta konsekvensen av det….for vi har ressurser i stil  med antall levde år, nå! Nemlig!

Så når jeg sitter her og lager en modell knyttet til veiledning av lærere som har en elev, en gutt i ungdomskolealder, hvor syn og hørsel er svekket, så slår det meg at denne modellen blir en modell over hva som faktisk ALLTID bør «fanges opp» – for at vi skal kunne snakke om god og kompetent kommunikasjon, – ikke bare i et samfunn med mange eldre, men i alle samfunn hvor mennesker inngår. (Og det gjør de jo som regel…)

signForum

Reklamer