DPK:4-V-1-10: Relasjoners grunnleggende morfologi

PUB-DPK-4

Jeg har gitt meg selv en utfordring: Jeg har valgt å problematisere; hva er egentlig fundamentet, ikke bare i spesialpedagogikken, men i pedagogikken i videste forstand?

Jeg har forsøkt å fokusere slik at…mitt mål er å komme ut med 10 refleksjonsenheter, 10 komponeneter, om du vil, 10 «legeoklosser» som kan settes sammen og danne meningsfulle enheter i de enkelte elev-lærer-foreldre situasjonene.

Vi er i en tid nå, hvor den sammenhengende, forklarende retorikken på mange måter har dødd ut.

Vi har passert det postmoderne virvaret og de «uendelige mulighetene» , og vi er over i en slags dynamikk, en «dynamisk forståelsesperiode». Jeg tenker å se disse 10 komponenetene jeg har fokusert på, som 10 dynamiske komponenter, som tilsammen skal kunne brukes til å forklare det meste, men selvfølgelig: da på helt ulike måter i de ulike kontekstene. For det er bruken av komponentene i sin kontekst som avgjør formuleringene og fortellingene.

Jeg starter med nummer 4: Dynamisk Pedagogisk Komponent nr. 4, – Det er flere grunner til at jeg gjør det, men den viktigste grunnen er at jeg ser først på selve kjernen i det med bruk av (god) relasjon mellom mennesker. Da tenker jeg ikke bare på «lærer – elev -relasjonen», men jeg tenker også på leder-medarbeider-relasjonen, jeg tenker på partnerrelasjonen i partnerforhold: det er noe grunnleggende som må håndteres først, før man kan utnytte relasjonspotensialet fullt ut. En er nødt til å ha som et utgangspunkt at man må «ha fast grunn under føttene». Hvis du har en elev som strever med ting, så kan du ikke bygge en (god) relasjon til den eleven mens eleven strever med tingene!

Da må du ta med deg eleven tilbake til det punktet hvor eleven IKKE strever, og SÅ kan du begynne å bygge relasjonen!

(Gode) relasjoner mellom mennesker kan bare bygges der hvor de personene som inngår opplever å ha»fast grunn under føttene» – altså opplever en grunnleggende trygghet.

(den gode) Relasjonens første fiende er utryggheten! Den må vekk først! – og erstattes med «fast grunn under føttene»

Så må man møtes der. Man må møtes på denne «faste grunnen»! Men; hva møtes man om? Nei, man møtes ikke om belæringen og formaningen! Man møtes ikke på fortellingen om meg, til deg….

Man møtes på det med interesser!

Tenk over hva som ligger i selve kulturbegrepet! Alt sammen, all menneskelig kultur, gjennom all menneskelig historie handler om interessenes manifestasjoner!

Interesser er så uendelig mye mer viktig, enn vi vanligsvis tenker over! Akkurat som den gode relasjon er så uendelig mer viktig enn vi  pleier å tenke over!

Altså: Når man møtes på fast grunn, så kan en begynne å utveksle sine interesser! «Se hva jeg bryr meg om! Hva bryr du deg om? Å, det DU bryr deg om, DET er spennende, det!»

Bruk interessene!

..og etterhvert som den faste grunnen utvider seg, så vil bruken av interesser kunne utvide seg. Dette er grunnlaget for relasjonsbygging. Mellom lærer og elev, mellom leder og medarbeider, og mellom partnere i et forhold. DA får vi en (god) relasjon. Da får vi en utvikling av (god) relasjon, som utvides på samme måte som, eller paralellt med, eller synkront med, utvidelsen av den faste grunnen!

Det ER først når vi har fast grunn under føttene, og vi har en eller annen form for interessefelleskap eller interesseentusiasme, det er først DA vi kan begynne å bygge, og utvikle (gode) relasjoner!

DET er en grunnleggende komponent å tenke over og å drøfte, når vi skal se på hvordan vi arbeider med elever, hvordan vi forholder oss til våre eledere, hvordan vi forholder oss til våre medarbeidere og hvordan vi er mot hverandre som partnere.

***********

**********************************************************

Dersom du/dere er lærer(e), så vil kanskje det å besvare disse spørsmålene være en god refleksjon?

****************

 

signForum

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: