Monthly Archives: mars 2017

To små bann i «kirken», kanskje…?

 

sign1

Salige er de som er tilstede, for de skal få lære det som læres skal!

 

treeinclouds

La meg la de fleste faglige perspektiver ligge. La meg rett og slett få bruke en moralsk, etisk tilnærming til dette:

Slik skolen er, slik skolen har blitt, så er det ganske mange ungdommer som ikke møter, ikke deltar, på skolen. Flere av dem har angst elle fobier. Solide diagnoser. Satt av leger. Godkjent av NAV. Resepter….

De makter ikke det sosiale og/eller faglige presset på skolen. Eller livet deres har av andre grunner blitt slik at skole ikke er det de først og fremst har fokus på.

De har skjulte funksjonshemminger. Akkurat som hørselshemmede har det. Men, vi tilrettelegger for hørselshemmede, nesten med velvilje, – for de møter jo på skolen, de! Så da kan vi lyddempe, innføre tale/teleslynge/forsterkeranlegg og en lang rekke kostbare konsulenttimer. Ja, de kan faktisk få egen tolker, som hjelper dem å få med seg undervisningen!

Men eleven med angst? Hun som ikke kommer til skolen? Hun får ingenting. Hun får fravær hun, – og innstendige oppfordringer om å møte opp! Men hun kommer ikke til skolen. Fordi det er det det handler om for henne. Funksjonshemming handler om det det handler om, right?

Jo? Men da kan vel skolen komme til henne? Da kan vel undervisningen formidles til henne der hun makter å være, slik at funksjonsproblemet ikke stjeler opplæringen? For den stjeler vel nok allikevel? Sosialt samvær, trygghet og selvbilde? Så det å stjele opplæringen i tillegg, ville da være totalt dust? Med den teknologien vi rår over nå; video, lydfiler, nettet og variasjoner av «devices» – gjøres jo formidling til noe helt selvsagt, lettvint og daglig ordinært i vår tid! Right?

Forklarende videoer, nettbaserte plansjer, samhandlende surveys,- alt slikt kan jo gjøres med den absolutte letthet i dag!

Men så gjør altså ikke lærere det?! Men så instruerer ikke rektorer og PPT om at slikt skal gjøres? At det å evne formidling ER, og skal være, en selvsagt del av enhver pedagogs jobb i 2017?!

Fordi skolen tillates å fortsatt dyrke de lukkede dører? Fordi læreres arbeidshandling fortsatt skal beskyttes mot offentlighetens innsyn? Fordi lærere synes det er flaut å se seg selv på video?

Så derfor får hun ikke sin undervisning, hun som angsten holder hjemme mot sin egentlige vilje?

Ser du hva dette forteller? Ser du at en skole som ofrer elevers opplæring fordi elevene ikke evner å møte i selve skolelandskapet, de er skoler med en så forkvaklet moral at det er en selvfølge at oppegående elever ikke møter på slike skoler! DET er det moralske aspektet, slik jeg ser det! SÅ kunne vi ha drøftet en lang rekke faglige aspekter, men la de ligge en stund og bruk litt tid på å reflektere over hva som egentlig foregår med en del av ungdommene våre…..

sign1