Ledelse handler ikke om å lede noen. Ledelse handler om å lede noen mot noe. Ledelse handler om være den som vet hvor og hva, målet er! –og å ta ansvaret for det.

 

tid-4

La oss si at det post-postmoderne samfunnet er omtrent en måned gammelt. I så fall vil utviklingen den siste uken være bekymringsfull.

Særlig når det gjelder skolen.

-slik jeg ser det. (og det er bare den jeg ser, jeg har liten erfaring og kontakt med de andre tingene….)

Jeg ser dette:

Dårlige resultater. Svekket rolle i kunnskapsformidlingens gyldighet i samfunnet. Kraftig redusert betydning i ungdoms idealdannelse. Stadig svakere evne til å implementere framskritt i teknologi og refleksjonsfag.

Økende mistrivsel blant ansatte. Redusert anseelse i det brede samfunnet.

En økning i spesialpedagogiske tiltak og enkeltvedtak, som egentlig burde tilsi en betydelig gensvikt i generasjoner arvemateriale, men som selvsagt ikke gjør det!

Totalt fravær av rolle i kulturdannelse, lokalt og nasjonalt.

Et fagsyn som ikke engang egner seg til vitsemakernes materialtilfang! (altså: påstanden om at noen fag er mer grunnleggende viktige enn andre. Eksempelvis: norskfaget er viktigere enn samfunnsfaget. Noe som selvsagt er tøv, siden de begge er to sider av samme sak. Akkurat som naturfag og matematikk, akkurat som det bunnsolide faktum at alle fag er likeverdige perspektiv på det samme.)

Jeg tror jeg vet hvorfor det har blitt slik.

Jeg tror det har blitt slik, fordi skolens ledelse ikke er ledere. (enten vil snakker om den enkelte skole, eller vi snakker om den nasjonale skoleledelsen)

Javel? Hvordan kan jeg si noe «så dumt»?

La meg få fortelle hvordan jeg oppfatter «ledelse», eller rettere sagt; hvordan jeg vil «definere» en leder:

En leder leder noen, i et felles felleskap, mot noe! Slik ledelse skjer, og er bare mulig, dersom lederen vet hva dette «noe» skal være (og er villig til å ta ansvar for det), og dersom lederen vet hvorfor dette «noe» er målet de andre skal ledes mot, -og, ikke minst, hvordan en skal komme dit.

DA vil lederen kunne motivere, veilede og evaluere den felles prosessen – den felles handlingen for å nå målet.

Ikke ellers.

Dersom en leder bare forsøker å «lede» noen, i et felleskap hvor ingen vet hvor en skal, hvorfor og hvordan, da blir lederen bare en varig irritasjon i en rekke enkeltpersoner private agendaer, og får egentlig ikke engang betydning når han snakker om at «alle må huske å sette kaffekoppene sine i oppvaskmaskinen»…..

Lederens oppgave i dagens skole er å vite hvordan han skal lede sine medarbeidere for å være sikker på at hans skole oppnår gode resultater, at skolens kunnskapsformidling får økende gyldighet i de kontekster den inngår, at skolen blir viktig for elevenes idealdannelse, at innovasjoner implementeres raskt og funksjonelt, der de kan bidra til en bedre skole. Sørge for at medarbeidere trives, fordi de ser at de er flinke og har betydning for den felles prestasjonen. Sørge for at tilpasset opplæring er selvsagt i vår multimodale tid, med vår kunnskap om ulikhet i læringsforutsetninger. Sørge for at skolen ikke bare synes, mer er en stadig mer aktiv aktør i sitt lokalsamfunn og de øvrige kontekster skolen hører til i, også i den fagteoretiske diskursen.

La det være den enkelte ungdoms interessefelt som avgjør hvordan fag skal relateres i opplæringen.

Dermed må en leder vite hvordan en skal gjøre dette! Dermed må en leder bære ansvaret for å ha det riktige svaret på et slikt «hvordan». Hele tiden. Altså være oppdatert!

Det er det å ha kompetanse på «hvordan» som gir en leder autoritet. Ikke det at «hvorfor» besvares med at «det står i forskriftene» eller «slik har vi alltid gjort det»

Til slutt: Organisasjonsutvikling er ikke et fag som begrunner det å gjemme seg bak en kollektiv «prosess», det å la et flertall få bestemme «åssen ting skal være» – hverken for den enkelte medarbeider eller for lederen! Organisasjonsutvikling skjer når en leder vet hvor han vil med felleskapets arbeid, hvorfor han vil dit, og hvordan han skal komme dit. Organisasjonsutviklingsprosessen blir da en av flere elementer i «hvordan» – begrepet!

Organisasjonsutvikling er ikke noe annet enn et av lederens verktøy til å forme sin organisasjon, slik at resultatoppnåelsen kan optimaliseres.

Organisasjonsutviklingstiltak som ikke er seg selv dette bevisst, skader fellesskapet og belaster medarbeidere unødig.

Ledelse handler ikke om å lede noen. Ledelse handler om å lede noen mot noe. Ledelse handler om være den som vet hvor og hva, målet er! –og å ta ansvaret for det.

sign1

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: